KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

Bir taraftan Silvanus Dikeybahçe Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti. (Aşağıda kısaca “SİLVANUS” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.terraros.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“Site ve/veya Mobil Uygulama”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.


1. Sözleşmenin Başlangıcı, Amacı ve Kapsamı


SİLVANUS işbu sözleşmede belirlenen esaslara uygun olarak, Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden, Üyelerine ürün tedariki ve hizmet sağlar. Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulamada kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başlayabilir. 

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.


Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Bununla birlikte; Üyelerin yanında Üye olmayan ancak sınırlı olarak Site veya Mobil Uygulamadan yararlanan ve/veya ziyaret eden ziyaretçiler için de, işbu sözleşme hükümleri bağlayıcı olacaktır. SİLVANUS, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri


•    Site ve/veya Mobil Uygulama, herkesin kullanımına açık bir site ve/veya mobil uygulamadır. Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.
•    Üye, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

•    Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde SİLVANUS’un bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.
•    Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile SİLVANUS’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

•    Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle SİLVANUS’un uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; SİLVANUS, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

•    Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin SİLVANUS tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

•    Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve SİLVANUS tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden SİLVANUS sorumlu tutulamaz.

•    SİLVANUS ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü veriyi 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU hükümlerine uygun olarak saklayıp ilgili süre sonunda yine kanuna uygun olarak imha edecektir. Üyelerin, kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.

•    Üye, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde SİLVANUS’un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    Site’de ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. SİLVANUS tarafından bu linklere site ve/veya mobil uygulama içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

•    Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kesinlikle kullanılamaz. SİLVANUS’un izni ve onayı olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.

•    Üye, SİLVANUS’un Site’de ve/veya Mobil Uygulamada yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, SİLVANUS’un uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

•    Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı SİLVANUS’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

•    Üye, e-posta ve SMS ile bilgilendirilmek istediği takdirde, SİLVANUS tarafından ilgili mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılacak anket çalışmasına katılım sağlayabileceğini kabul ve beyan eder.


3. SİLVANUS’un Hak ve Yükümlülükleri

 Aşağıda belirtilen durumlarda, Silvanus’un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi,
 • Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması,
 •  Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi,
 • Üye’nin, SİLVANUS kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak SİLVANUS’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının SİLVANUS tarafından tespit edilmesi durumunda,
 • Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

SİLVANUS tarafından siteye ve/veya mobil uygulamaya üye olması nedeniyle üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.


4. Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası

SİLVANUS, müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte olup, Gizlilik ve Güvenlik Politika sözleşmesinden ulaşabilirsiniz.


5. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

 • Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
 •  Üye, SİLVANUS gerekli görmesi halinde, Site ve/veya Mobil Uygulama üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
  SİLVANUS taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir.
 • SİLVANUS’un, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.
 • SİLVANUS, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
 • Site’nin Uygulama’nın belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. İletişim ve Diğer Hükümler

 • Üyeler; herhangi bir zamanda e-bülten veya SMS üyeliğinden ayrılmayı seçtiği durumda, SİLVANUS tarafından düzenli aralıklarla gönderilen e-bültenlerde ve SMS’lerde yer alan bağlantıya tıklayarak, e-bülten üyeliğinden ayrılabilir veya “[email protected]” adresine üye olduğu e-posta adresi ile bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten çıkma talebinde bulunabilir.
 • SİLVANUS’un iletişim bilgileri aşağıdaki gibi olup; Üyelerin yasal tebligat adresi üye olduğu sırada beyan ettiği adresi olarak dikkate alınır. Üye, beyan ettiği adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak SİLVANUS’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, SİLVANUS nezdinde mevcut adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder.
 • Haberleşme amaçlı olarak Üye’nin, üye olduğu sırada beyan ettiği e-mail adresi üzerinden iletişim kurulması bu hususu bertaraf etmez. Ayrıca işbu Sözleşme nedeniyle SİLVANUS tarafından Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim taraflarca geçerli kabul edilip, e-mail üzerinden yapılan bildirimin Üye’ye tebliğ edildiği taraflarca kabul edilmektedir.


ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI

İşbu sözleşmenin tarafı olmayı kabul eder ve ayrıca yukarıda yazan hususları okuduğumu, anladığımı ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Aksi takdirde SİLVANUS’un tüm talepleri derhal yerine getireceğimi ve uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.Silvanus Dikeybahçe Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti.

Adres   : Doğu Mah. Erolkaya Cad. Beyazgül Sk. Pendik/İst.

Telefon: +90 216 517 06 50 

E-Posta: [email protected] / [email protected]

Mersis: 
Ticari Sicil Numarası: 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Terraros

Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası

ÇEREZLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ SİLVANUS DİKEY BAHÇE LTD. ŞTİ. ("SİLVANUS " veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. SİLVANUS'a ait olan www..........com uzantılı internet sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan terminal cihazlara depolanmak suretiyle söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan, çoğunlukla harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan düşük boyutlu küçük metin dosyasıdır. İşbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’nin amacı, www...........com uzantılı internet sitemizde kullanılan çerezlerin terminal cihazlarınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. SİLVANUS TARAFINDAN HANGİ TÜR ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR ? Çerez türlerini, kullanım amaçlarına göre çerezler, sürelerine göre çerezler ve taraflarına göre çerezler olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkündür. 1.1. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler SİLVANUS olarak, kullanım amaçlarına göre dört tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: Performans Tanımlama (Analitik) Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri, İşlevsel Tanımlama Çerezleri ve Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezleridir. Mobil uygulamada çerez yerine ilgili uygulamanın SDK''sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır. (SİLVANUS BAHÇE hizmetlerinin sunulduğu www..........com uzantılı internet sitesi ve mobil uygulama birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) 1.1.1. Performans Tanımlama (Analitik) Çerezleri: Bu çerezler, web sitemizin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu öğrenmemize ve müşterilerin sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler anonim hale getirilmektedir. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde tarafınızca sitemizin ne zaman ziyaret edildiği bilinemez ve performansınız izlenemez. Örneğin: Tıklama sıklığınızın takibi. 1.1.2. Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik ürün sunmak amacıyla kullanılmakta olup, reklam ortaklarımız tarafından web sitemizden ayarlanabilmektedir. Bu sayede hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları göstermek için kullanılabilir. Hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. Hedefleme çerezlerine izin vermemeniz durumunda, hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma olasılığınız düşük olacaktır. Örneğin: favorilerinize eklemiş olduğunuz ürünlerin yahut sıklıkla ziyaret ettiğiniz sayfaların tespit edilerek tarafınıza kişiselleştirilmiş ürün önerisi ile hizmet sunulması. 1.1.3. İşlevsel Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, web sitemizin gelişmiş bir işlevsellik ve kişiselleştirme sunulmasına olanak sağlar. İşlevsel tanımlama çerezleri, SİLVANUS tarafından veya hizmetlerimizi sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından ayarlanabilir. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin: Dil tercihlerinize dair yaptığınız ayarlar. 1.1.4. Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezler: Bu çerezler web sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Tarayıcınızı zorunlu tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu durumda web sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi çalışmayacaktır. 1.2. Sürelerine Göre Çerezler SİLVANUS olarak, sürelerine göre iki tür çerez kullanmaktayız. Bunlar, oturum çerezleri ve kalıcı çerezlerdir. 1.2.1. Oturum (session - non persistent) Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, SİLVANUS tarafından oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İnternet tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri de kendiliğinden silinmektedir. Örneğin: SİLVANUS'U ilk defa ziyaret ettiğinizin tespiti. 1.2.2. Kalıcı (persistent) Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman kendiliğinden silinmeyen kalıcı çerezler, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Örneğin: internet sitemizdeki hesabınıza giriş yaptığınız esnada her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemenizi sağlamak. 1.3. Taraflarına göre: 1.3.1. Birinci Taraf Çerezler Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya SİLVANUS tarafından cihaza yerleştirilmektedir. 1.3.2. Üçüncü Taraf Çerezler SİLVANUS ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir. İnternet sitemize giriş yaptığınız tarayıcıya bağlı olarak kullanılan çerez türleri de değişkenlik gösterebilecektir. SİLVANUS tarafından kullanılan çerez tiplerine ilişkin detaylı ve güncel bilgilere (çerez adı, çerez tipi, çerez kullanım amacı ve çerez süresi) www......... com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Tercihlerim” butonu ile ulaşabilirsiniz. SİLVANUS TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ VE ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI SİLVANUS , www.......... .com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Tercihlerim” butonu vasıtasıyla ulaşacağınız ekranda yer alan tabloda her bir çerezin adına ve kullanım amaçlarına yer vermiştir. SİLVANUS , söz konusu tabloda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz; Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; Platformun sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Platformda kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla, Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Platformun performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, platformun kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla, Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, yurt içinde ve yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması amacıyla işlenmektedir. SİLVANUS ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLADIĞI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAKTADIR ? SİLVANUS, çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, veri minimizasyonu ilkesine riayet ederek ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. www........ .com web sitesi çerezleri; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, sosyal medya mecraları aracılığıyla SİLVANUS’a giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile paylaşılabilmektedir. SİLVANUS, ayrıca Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), burada yer alan adresi ziyaret edebilirsiniz. SİLVANUS, kişisel verilerinizi hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, çerez tercihlerinize uygun olarak çerez yönetimi sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçileri ve Hizmet Sağlayıcıları ile paylaşabilmektedir. ÇEREZ KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ? SİLVANUS web sitesini ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Ayarlar” butonuna bastığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet” kısmından, çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenilemeniz önerilmektedir. Çerez tercihlerinizi her zaman www......... .com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Tercihlerim” butonu ile alan çerez yönetim aracı üzerinden kontrol edebilir ve çerez tercihlerinize ilişkin değişiklik yapabilirsiniz. Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü yönetebilme imkanınız bulunmamaktadır. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak da çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz: Google Chrome :Tarayıcınızın a dres bölümünde yer alan, "kilit i şareti"ni t ıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz. Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz. Mozilla Firefox : T arayıcınızın s ağ üst köşesinde yer a lan "menüyü a ç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz. Opera : T arayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz. Safari : Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz. Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. SİLVANUS KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR? SİLVANUS ile paylaşılan kişisel veriler, SİLVANUS gözetimi ve kontrolü altındadır. SİLVANUS, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak; Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır. Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla SİLVANUS’a ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır. Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun d üzenlenmiş dilekçeyle ya da "SİLVANUS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Başvuru Formu" ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] uzantılı eposta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da “SİLVANUS DİKEY BAHÇE LTD. ŞTİ. Doğu Mh. Erol Kaya Cd. Beyazgül Sk. No:1Pendik/İSTANBUL adresine şahsen yazılı başvurarak veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Bu yola başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA SİLVANUS işbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellenme Tarihi 29/03/2023