Gizlilik ve Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Bir taraftan “İst Deri Organize San. Bölgesi Kropon Sk. YB-26 Parsel Tuzla/İSTANBUL” adresinde mukim Silvanus Dikeybahçe Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti. (Aşağıda kısaca “SİLVANUS” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.terraros.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“Site ve/veya Mobil Uygulama”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

1. Sözleşmenin Başlangıcı, Amacı ve Kapsamı
SİLVANUS işbu sözleşmede belirlenen esaslara uygun olarak, Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden, Üyelerine ürün tedariki ve hizmet sağlar. Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulamada kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başlayabilir. 

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Bununla birlikte; Üyelerin yanında Üye olmayan ancak sınırlı olarak Site veya Mobil Uygulamadan yararlanan ve/veya ziyaret eden ziyaretçiler için de, işbu sözleşme hükümleri bağlayıcı olacaktır. SİLVANUS, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
•    Site ve/veya Mobil Uygulama, herkesin kullanımına açık bir site ve/veya mobil uygulamadır. Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.
•    Üye, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde SİLVANUS’un bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.
•    Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile SİLVANUS’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
•    Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle SİLVANUS’un uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; SİLVANUS, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
•    Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin SİLVANUS tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
•    Site ve/veya Mobil Uygulama içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve SİLVANUS tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden SİLVANUS sorumlu tutulamaz.
•    SİLVANUS ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Üye’nin aksine bir talebinin olmaması halinde SİLVANUS silip silmemekte serbesttir. Üye’nin herhangi bir talebinin olmadığı durumlarda ve SİLVANUS’un üyeye ilişkin kayıtları silmesi halinde, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.
•    Üye, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde SİLVANUS’un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    Site’de ve/veya Mobil Uygulamada, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. SİLVANUS tarafından bu linklere site ve/veya mobil uygulama içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.
•    Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz.SİLVANUS’un izni ve onayı olmaksızın, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.
•    Üye, SİLVANUS’un Site’de ve/veya Mobil Uygulamada yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, SİLVANUS’un uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
•    Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı SİLVANUS’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. •    Üye, e-posta ve SMS ile bilgilendirilmek istediği takdirde, SİLVANUS tarafından ilgili mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılacak anket çalışmasına katılım sağlayabileceğini kabul ve beyan eder. 

3. SİLVANUS’un Hak Ve Yükümlülükleri
 Aşağıda belirtilen durumlarda, Silvanus’un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:
•    Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi durumunda;
•    Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
•    Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
•    Üye’nin, SİLVANUS kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak SİLVANUS’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın kötüye kullanılmasının SİLVANUS tarafından tespit edilmesi durumunda,
•    Üye’nin, Site’yi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.
SİLVANUS tarafından siteye ve/veya mobil uygulamaya üye olması nedeniyle üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

4. Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası
SİLVANUS, müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte olup, Gizlilik ve Güvenlik Politika Bilgisi linkinden bilgilere ulaşabilirsiniz.  

6. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük
 Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
Üye, SİLVANUS gerekli görmesi halinde, Site ve/veya Mobil Uygulama üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
SİLVANUS taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. SİLVANUS’un, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. SİLVANUS, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlayacak, Üye’ye bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. İletişim ve Diğer Hükümler
Üyeler; herhangi bir zamanda e-bülten veya SMS üyeliğinden ayrılmayı seçtiği durumda, SİLVANUS tarafından düzenli aralıklarla gönderilen e-bültenlerde ve SMS’lerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, e-bülten üyeliğinden ayrılabilir veya “info@terraros.com” adresine üye olduğu e-posta adresi ile bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten çıkma talebinde bulunabilir.
SİLVANUS’un iletişim bilgileri aşağıdaki gibi olup; Üyelerin yasal tebligat adresi üye olduğu sırada beyan ettiği adresi olarak dikkate alınır. Üye, beyan ettiği adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak SİLVANUS’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, SİLVANUS nezdinde mevcut adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Haberleşme amaçlı olarak Üye’nin, üye olduğu sırada beyan ettiği e-mail adresi üzerinden iletişim kurulması bu hususu bertaraf etmez. Ayrıca işbu Sözleşme nedeniyle SİLVANUS tarafından Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim taraflarca geçerli kabul edilip, e-mail üzerinden yapılan bildirimin Üye’ye tebliğ edildiği taraflarca kabul edilmektedir.

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI
İşbu sözleşmenin tarafı olmayı kabul eder ve ayrıca yukarıda yazan hususları okuduğumu, anladığımı ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Aksi takdirde SİLVANUS’un tüm talepleri derhal yerine getireceğimi ve uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

ONAY

Silvanus Dikeybahçe Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti. 
Adres   : İst. Deri Organize Sanayi Bölgesi Kropon Sk. YB-26 Parsel Tuzla/İstanbul Telefon: +90 216 517 06 50  
E-Posta: info@terraros.com / info@dikeybahcem.com 
Mersis:  
Ticari Sicil Numarası:  

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI
Silvanus Dikeybahçe Mimarlık Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti, kısaca Silvanus olarak adlandırılacaktır. Silvanus, kullanıcıların www.terraros.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Kişisel bilgiler, ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
 işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Silvanus, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir
Kişise Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
1-    web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
2-    iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
3-    mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
4-    elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
5-    mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
6-    kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
7-    “müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
8-    web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
9-    anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
10-    hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
11-    yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Silvanus, "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Üyelik Sözleşmesi"ne uymadığınız takdirde üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.
Silvanus, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Silvanus gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.terraros.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Silvanus’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Silvanus, kullanıcılara ve kullanıcıların www.terraros.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
Bu Web Sitesi (www.terraros.com) diğer web sitelerine link verebilir. Gizlilik Sözleşmesi sadece bu Web Sitesi içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi geçerlidir. Bu Web Sitesinden linkle gittiğiniz diğer web sitelerinde o sitelere ait Gizlilik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi metinlerini bularak mutlaka okumanız önerilir.
Silvanus, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.terraros.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Silvanus’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.terraros.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

SOSYAL MEDYA

  • FACEBOOK
  • TWITTER
  • GOOGLE
  • İNSTAGRAM
  • Aydınlı Mahallesi, İst. Deri Organize Sanayi Böl. Kropon Sok. YB-26 Parsel Tuzla/İSTANBUL
  • (216) 517-0650
  • info@terraross.com
2019 Tüm haklar saklıdır.